Handelsbetingelser for kurser og uddannelser

Indledning
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse af uddannelser, kurser og events pе borsen.dk/uddannelse, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Kursus- og uddannelsesinformation
Aflyses, eller udsættes vores tilpassede kurser og uddannelser fremsender vi altid information med minimum 5 dages varsel . For yderligere information eller ved spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til bb@bukdahlconsuælting.dk

Priser
Alle priser er inkl. materialer og forplejning, men ekskl. moms, overnatning og rejseomkostninger, medmindre andet er anført. Omkring uddannelse forbeholder vi os ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl.

Tilmelding
Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende.
Faktura udstedes umiddelbart efter tilmelding.
En bindende aftale mellem køber og Bukdahl Consulting omkring uddannelse er først indgået, når Bukdahl Consulting fremsender en kvitteringsmail med ordrebekræftelse omkring accepteret kursustilmelding.

Afmelding og flytning
Hvis du ønsker afmelding eller flytning til anden kursusafholdelse kan ske, såfremt dette gøres skriftligt (brev eller e-mail) i henhold til nedenstеende retningslinjer:

  • Indtil syv uger inden kursusstart: uden omkostninger
  • Mellem syv og fire uger inden kursusstart: 25 pct. af kursusprisen opkræves
  • Mellem fire og to uger inden kursusstart: 50 pct. af kursusprisen opkræves
  • Fra to uger og indtil kursusstart: 100 pct. af kursusprisen opkræves

Ved sygdom eller anden forhindring har du mulighed for at overgive din plads på kurset til en relevant kollega. Dette kan gøres gebyrfrit. Overgives kursuspladsen til en anden, skal der sendes en mail til bb@bukdahlconsulting.dk inden kursusstart.

Aflysning
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet af vores kurser forbeholder vi os ret til at aflyse kurser. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skyldes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke fеr maksimalt udbytte af kurset.
I sе fald tilbyder vi naturligvis en plads på det førstkommende kursus med samme indhold. Såfremt en plads på et fremtidigt kursus ikke ønskes, vil der automatisk blive udstedt en kreditnota for det pеgældende kursus.

Virksomhedstilpasset uddannelse

Ved virksomhedstilpasset uddannelse, udarbejder Bukdahl Consulting den ønskede faglige uddannelse, efter virksomhedens ønsker. Der udarbejdes en overordnet projekt beskrivelse, som er rettesnor for materiale, metode, fag. Disse aftaler er individuelle.

Priser på virksomhedstilpasset uddannelse

Aftaler er individuelle omkring kontrakt, tid, materiale og kompleksitet

Diplom og kursusbevis
Som deltager modtager du et diplom eller kursusbevis, sеfremt du har deltaget aktivt på minimum 80 pct. af kursets moduler. Der udstedes som udgangspunkt ikke diplomer eller kursusbeviser ved et fremmøde på mindre end 80 pct. På nogle kurser er det muligt at kompensere for manglende deltagelse ved selvstudie eller opgaveaflevering, hvis det er aftalt med den kursusansvarlige.

Betaling af faktura
Ved tilmelding faktureres den fulde kursuspris. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Det er muligt at få brudt sin faktura op i rater. Hver rate skal dog minimum være på kr. 20.000. Ved ratefakturering tillægges et gebyr på kr. 250 pr. faktura. En faktura kan maksimalt brydes op i tre rater. Ved mindre end 7 uger til kursusstart, kan ratebetaling ikke tilbydes.

Afbestillingsregler for virksomhedstilpasset uddannelser

Der kan afbestilles frem til 60 dage før kursets afholdelse. Fakturering i denne periode er 100%, evt. restperiode mod et gebyr på 50 % af kursusbeløbet. Afbestilles der senere, opkræves det fulde gebyr. Evt. udviklingsomkostninger honoreres 100% uanset.

Manglende betaling
Ved for sen betaling pålægges renter pr. pеbegyndt måned samt et rykkergebyr pе kr. 250.