Datasikkerhed


Betingelser persondata

På denne side kan du se betingelserne for Bukdahl Consulting

Den dataansvarlige

Bukdahl Consulting

CVR: 20879149

Indsamlingen af oplysninger på Bukdahl Consulting sker inden for rammerne af den gældende lovgivning.

Bukdahl Consulting CV-database

Når du indsender et CV hos os, vil CV'et og dine oplysninger blive registreret og opbevaret. I den forbindelse behandler Bukdahl Consulting, som dataansvarlig, dine personoplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt job-historik.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem Bukdahl Consulting' CV-database.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mailadresse, navn, adresse, telefonnummer og foto) er som udgangspunkt ikke tilgængelige for andre end os. 

Generelt om personoplysninger

Følsomme oplysninger

Du må ikke skrive følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på dit CV. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem. Hvis du oplyser referencer, vil vi aldrig tage kontakt - før din endelige skriftlige tilladelse. Oplyste referencer er fortrolige.

Hvor gemmes dine oplysninger?

Når Bukdahl Consulting er dataansvarlig for dine personoplysninger, gemmes oplysningerne i Bukdahl Consulting' systemer, MAC interne systemer på adressen: Enggårdstoften 18, 7120 Vejle.

Videregivelse af oplysninger

Bukdahl Consulting videregiver i visse tilfælde de personoplysninger, som vedrører  dig. Dine personoplysninger kan blive videregivet til:  virksomheder som benytter vores tjenester, i forbindelse med salg, opgaver eller anden overførsel af indholdet på hjemmesiden; eller hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, eller  som kræver, at vi bruger dine oplysninger.

Indsigt i dine oplysninger

Du kan altid bede om indsigt i de hos os registrerede oplysninger. 

Vi forbeholder os retten til at ændre i dine oplysninger i tilfælde af at vi bliver opmærksomme på at dit CV indeholder ukorrekte eller ulovlige oplysninger. Dette vil dog ikke forekomme normalt og vi vil meddele dig sådanne ændringer.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Bukdahl Consulting registrerer vedr. dig, kan du rette henvendelse til os på ovenstående e-mailadresse.

Efter persondataloven har du ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi registrerer vedr. dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

Sletning af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette, og opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

De dokumenter du har sendt os, så som CV, ansøgning, anbefaling m.v., slettes 12 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen. Din e-mailadresse og navn vil forblive registreret i systemet, såfremt der er behov for at kontakte dig på senere tidspunkt.

Datasikkerhed

Du kan have fuld tillid til, at vi beskytter dine personoplysninger. Vores mål er at tilbyde dig som ansøger, en tjeneste, der er sikker og uden risiko. Vi gør vores yderste for bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Vi anvender forskellige metoder, såsom kryptering (SSL), firewalls, software som registrerer illegal indtrængen i systemet samt manuelle sikkerhedsprocedurer, der medvirker til at beskytte dine personlige oplysningers nøjagtighed og sikkerhed samt til at forhindre ikke-autoriseret adgang eller forkert brug af tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder os ret til at fjerne dine oplysninger i tilfælde af misbrug eller brug til uvedkommende og/eller kriminelle formål.